Điểm tin 90+ ngày 14/6 | Aaron Ramsey dự định chuyển đến Tottenham; Thủ quân Nhật Bản khen ngợi VN

Leave a Reply